آشنایی با مهمترین جنبه های تفاوت بازاریابی و فروش

بدون شک شاید بسیاری از افراد با تفاوت بازاریابی و فروش آشنایی نداشته باشند و از آنجایی که نام بازاریابی و فروش همراه یکدیگر است، بر این باور باشند که آنها با یکدیگر تفاوت هایی ندارند. اما شما باید بدانید تفاوت بازاریـابی و فـروش بسیار مهم است و شما باید به تمامی تفاوت هایی که در درون آنها وجود دارد دقت داشته باشید تا بتوانید فعالیت خود را انجام دهید.

در واقع مهمترین تفاوت بازاریابی و فروش که می توانیم بیان کنیم این است که در بازاریابی پاسخ دادن به نیازهای مشتری اهمیت بسیاری دارد و در واقع برطرف کردن نیازهای مشتری در بازاریابی اهمیت بسیاری دارد، ولی فروش یکی از بخش های بازاریابی می باشد که با آن ترکیب شده است و بر همین اساس بسیاری از افراد به خوبی با تفاوت های آنها آشنایی ندارند. برای اینکه شما با تفاوت بازاریـابی و فـروش آشنایی بیشتری داشته باشید در ادامه برخی از مهمترین آنها را معرفی می کنیم تا اطلاعات شما در این مورد افزایش پیدا کند.

فروش, بازاریابی, درآمد

 مهمترین جنبه های تفاوت بازاریابی و فروش :

همانطوری که بیان نمودیم تفـاوت بازاریـابی و فـروش از جنبه های متفاوتی است و برخی از مهمترین آنها که شما باید با آنها آشنایی داشته باشید عبارت می باشد از :

  1. معنا :

از جمله مهمترین تفاوت بازاریـابی و فـروش که می توانیم برای شما بیان کنیم از نظر معنا می باشد. در واقع بازاریابی به این معنا است که مشتری را با آن محصول آشنا سازی و در صورتی که نوع جدید آن تولید شد باید آن را به نحوی به مشتریان معرفی کنید که اشتیاق آنها برای خرید چندین برابر شود. معنای فروش هم به این معنی است که از فرآیند بازاریابی به این مرحله برسیم و در ازای فروش کالا و محصولاتی که به  مشتریان می دهمی مبلغی را دریافت کنیم. بر این اساس شما به خوبی با تفاوت بازاریابی و فروش از نظر معنایی آشنا شدید و می دانید که بازاریابـی و فـروش به چه معنا می باشد.

  1. محور توجه :

 از دیگر تـفاوت بازاریابـی و فـروش که می توانیم بیان کنیم و شما باید با آن آشنایی داشته باشید محور توجه این دو می باشد. در واقع شما باید به خوبی بدانید که محور توجه در بازاریابی روی محصولی است که می خواهد به فروش برسد و به همین دلیل است که به این مورد توجه بسیاری می شود. محور توجه هم در فروش روی مشتری هایی است که باید برای خرید محصولات داشته باشید، چرا که شما تنها در صورتی می توانید محصولات خود را به فروش برسانید که مشتری های زیادی برای محصولات خود داشته باشید.

در اینجا بخوانید:معرفی مهارت های لازم کارآفرینی

  1. تمرکز :

از نظر دیگری اگر بخواهیم تفاوت بازاریابی و فروش را بیان کنیم باید تمرکز آنها را مورد بررسی قرار دهید. در واقع شما باید به خوبی بدانید  تمرکز اصلی بازاریابی روی نیاز های مشتری است، یعنی فردی که بازاریابی را انجام می دهد باید در ابتدا به نیازهای مشتریان توجه داشته باشد تا از این طریق فروش محصولات را بیشتر کند، با شناخت نیازهای مشتریان به راحتی می توانید نیازهای مشتریان را پاسخ دهید. تمرکز فروش هم روی نیازهای شرکت می باشد؛ چرا که باید در ابتدا نیازهای شرکت برآورده شود تا فروش به طور گسترده ای انجام شود و درآمد خوبی بدست آید. بنابراین تفاوت بازاریابی و فروش از نظر نقطه تمرکز نقش بسیاری در درآمد فروش دارد و به همین دلیل باید به آن توجه بسیاری شود.

  1. اهداف :

تفاوت بازاریابـی و فـروش از نظر اهداف هم دارای اهمیت بسیاری می باشد و باید به این مود توجه بسیاری شود. یکی از مهمترین اهدافی که در فروش دنبال می شود تشویق کردن مشتریان برای خرید محصولاتی می باشد که شرکت تولید می کند. ولی از جمله اهدافی که در بازاریابی دنبال می شود تشخیص دادن نیازهای مشتریان است. در واقع زمانی که شما نیازهای مشتریان را نمی توانید تشخیص دهید قادر نخواهید بود محصولات خود را هم به فروش برسانید. شما در بازاریابی به خوبی متوجه خواهید شد که چه کالاهایی را باید بیشتر تولید کنید تا درآمد بیشتری به دست آورید. بنابراین به این تـفاوت بازاریابی و فروش هم باید در کار و زمنیه فعالیتی خود اهمیت بسیاری دهید تا موفقیت زیادی بدست آورید.

  1. ایفای نقش :

از دیگر تفاوت بازاریابی و فروش که شما باید از آن آگاهی داشته باشید ایفای نقش بازاریابی و فروش می باشد. تفاوت بازاریابی و فروش در این است که در فروش مشتریان کسانی هستند که باید مراقبت باشند، یعنی در واقع آنها باید محصولی را که خرید می کنند به خوبی مورد بررسی قرار دهند تا بهترین نوع آن را خریداری کنند. ولی در بازاریابی نقش مشتری حساسیت زیادی ندارد و این فروشنده است که بسیار باید مراقبت نقش خود باشد. در واقع شما اگر به خوبی با این تفاوت بازاریابی و فروش آشنایی داشته باشید می توانید بهترین محصولات را برای خود خریداری کنید و بدون شم درآمد بیشتری هم خواهید داشت.

تفاوت بازاریابی و فروش

  1. جامعه هدف :

 تفاوت بازاریابی و فروش از نظر جامعه هدف بسیار مهم است و باید به این مورد هم توجه زیادی شود. در واقع شما باید به خوبی بدانید در فروش جامعه هدف بیشتر روی گروه های کوچک می باشد و از این طریق مشتریان خود را بیشتر می کنید و فروش بیشتری هم خواهید داشت، شما در ابتدا جامعه هدف خود را روی اکثریت افراد نباید بگذارید، چرا که تمامی افراد مشتری محصولات شما نمی باشند. ولی در بازاریابی فروش جامعه هدف روی عموم جامعه است، چرا که شما باید در بازاریابی بعد از اینکه نیازهای مشتریان را به خوبی متوجه شدید محصولات را به تمامی افراد معرفی کنید و این تـفاوت بازاریابی و فـروش را هم در نظر بگیرید تا در کار و فعالیت خود موفقیت بسیاری به دست آورید.

البته که تفاوت بازاریـابی و فـروش در عوامل بسیار زیاد دیگری هم نهفته شده است، ولی شما باید بدانید مهمترین این تفاوت ها در این موارد می باشد و شما اگر به این موارد دقت بسیاری داشته باشید می توانید روز به روز در کار و زمینه فعالیتی خود موفقیت بیشتری به دست آورید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *